See below for BioMarin's Privacy Policy. For other region/country versions, please select from the dropdown menu.

Privacyverklaring Europese Economische Ruimte (EER)

Ingangsdatum: 1 april 2020

BioMarin Pharmaceutical Inc. ("BioMarin", "wij" of "ons") respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en online diensten en waardeert het vertrouwen van onze klanten, partners, patiënten en medewerkers.

Deze Privacyverklaring beschrijft de praktijken van BioMarin met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die u mogelijk verstrekt via de websites en online diensten die wij beheren en die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevatten, evenals via onze offline diensten die naar deze Privacyverklaring verwijzen (gezamenlijk de "Diensten"). Lees de volledige Privacyverklaring voordat u onze Diensten gebruikt.

Informatieverzameling

We kunnen u vragen om sommige of alle van de volgende soorten informatie wanneer u zich aanmeldt bij onze Diensten, toegang krijgt tot verschillende inhoud of functies, foto's en andere inhoud indient of rechtstreeks contact met ons opneemt met vragen of feedback:

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, bedrijfsnaam (eenmanszaken) en telefoonnummer;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Demografische informatie, zoals leeftijd en geslacht;
 • Communicatievoorkeuren;
 • Zoekopdrachten;
 • Verhalen, opmerkingen, foto's en andere gegevens die zijn gepubliceerd in onze interactieve online-functies; en
 • Correspondentie en andere informatie die u ons toestuurt.

We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u de Diensten bezoekt, waaronder:

 • Uw browsertype en besturingssysteem;
 • Uw Internetprotocol (IP) -adres, wat het nummer is dat automatisch aan uw computer wordt toegekend steeds wanneer u het internet bezoekt en dat soms kan worden gebruikt om uw algemene geografische gebied af te leiden;
 • Andere unieke identificatoren, met inbegrip van identificatienummers van mobiele apparaten;
 • Websites die u hebt bezocht voor en na een bezoek aan de Diensten;
 • Pagina's die u bekijkt en links die u aanklikt binnen de Diensten;
 • Informatie die is verzameld via cookies, web beacons en andere technologieën;
 • nformatie over uw interacties met e-mailberichten, zoals de links waarop werd geklikt en of de berichten werden geopend of doorgestuurd; en
 • Standaard serverloginformatie.

We kunnen cookies, pixeltags en soortgelijke technologieën gebruiken om deze informatie automatisch te verzamelen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de webbrowser van uw computer worden opgeslagen. Pixeltags zijn zeer kleine afbeeldingen of kleine stukjes gegevens die verborgen zitten in afbeeldingen, ook bekend als "webbakens" of "webbugs", die bepaalde informatie opslaan zoals cookies, het tijdstip en de datum waarop een pagina wordt bekeken, een beschrijving van de pagina waar de pixeltags worden geplaatst en soortgelijke informatie van uw computer of apparaat. U kunt beslissen of en hoe uw computer een cookie accepteert door uw voorkeuren of opties in uw browser te configureren. Als u er echter voor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u bepaalde online-producten, -diensten of -functies op de Diensten niet kunt gebruiken.

Sommige internetbrowsers hebben de mogelijkheid om "Niet volgen"-signalen uit te zenden. Aangezien er nog geen uniforme normen voor "Niet volgen"-signalen zijn vastgesteld, verwerkt BioMarin geen signalen of reageert het niet op "Niet volgen"-signalen

Gebruik van informatie

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens omvat verwerking die noodzakelijk is voor gerechtvaardigde zakelijke belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende voorbeelden:

 • U voorzien van de producten, acties, diensten en informatie waar u om vraagt;
 • Diensten onderhouden of beheren, bedrijfsanalyses uitvoeren, of voor andere interne doeleinden ter verbetering van de kwaliteit van onze activiteiten, de Diensten en van andere producten en diensten die wij aanbieden;
 • Sollicitaties en vragen op het gebied van werkgelegenheid verwerken;
 • Het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke aansprakelijkheid van BioMarin

Om ervoor te zorgen dat we een goede afweging maken tussen de gerechtvaardigde belangen van BioMarin en uw rechten en belangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, zoals beschreven onder "Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens" hieronder.

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, een contract tussen ons en u uit te voeren, eventuele rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen, en in sommige gevallen zal onze basis voor de verwerking zijn dat u hebt ingestemd met ons gebruik van uw informatie.

Wanneer wij op toestemming vertrouwen, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door het Data Subject Request Form (aamvraagformulier) in te vullen, zie onderstaande link. U erkent dat daar waar BioMarin de wettelijke verplichting hebt om uw persoonsgegevens te bewaren, de intrekking van uw toestemming niet de mogelijkheid van BioMarin beperkt om uw persoonsgegevens te blijven verwerken in overeenstemming met die wettelijke basis.

We zetten ons in voor het behoud van uw vertrouwen, en we willen dat u begrijpt wanneer en met wie we de informatie delen die we verzamelen.

Moederbedrijven en filialen. We kunnen uw informatie delen met onze moederbedrijven en andere gelieerde entiteiten voor verschillende doeleinden, waaronder zakelijke, operationele en marketingdoeleinden (in overeenstemming met de toestemming). Voor meer informatie over deze entiteiten, zie www.biomarin.com/contact.

Dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met dienstverleners die namens ons bepaalde functies of diensten uitvoeren in overeenstemming met de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet (zoals het hosten van de Diensten, het beheren van databases, het uitvoeren van analyses of het verzorgen van de communicatie voor ons). In deze gevallen zorgt BioMarin voor adequate beveiliging door derden en gelieerde bedrijven die persoonsgegevens verwerken namens BioMarin, onder voorbehoud van verwerkingsovereenkomsten die in overeenstemming met de AVG-eisen zijn.

Andere partijen, indien wettelijk vereist of noodzakelijk om de Diensten te beschermen. Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden om: de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging van BioMarin, onze moederbedrijven en gelieerde ondernemingen en de gebruikers van onze Diensten te beschermen; onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; fraude te voorkomen (of voor risicobeheerdoeleinden); en te voldoen aan of te reageren op wetshandhavingsinstanties, een juridische procedure of een verzoek om medewerking van een overheidsinstantie, al dan niet wettelijk vereist.

In samenhang met een overdracht van activa. Als we ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen, of een verkoop of overdracht van activa doorvoeren, of anderszins betrokken zijn bij een fusie of zakelijke overdracht, of in geval van faillissement, kunnen we uw gegevens overdragen aan een of meer derden als onderdeel van die transactie.

Geaggregeerde informatie. We kunnen aan derden informatie bekend maken die individuele gebruikers niet beschrijft of identificeert, zoals geaggregeerde gegevens over website-gebruik of demografische rapporten.

We kunnen derden toestaan om hun eigen cookies, webbakens, lokaal gedeelde objecten en soortgelijke technologieën te plaatsen en te lezen om informatie via de Diensten te verzamelen. Onze derde-partij-dienstverleners kunnen deze technologieën bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen die ons helpt bij het meten, onderzoeken en analyseren van het verkeer. Lokaal gedeelde objecten (ook wel "Flash-cookies" genoemd) zijn vergelijkbaar met standaardcookies, behalve dat ze groter kunnen zijn en door de Adobe Flash-mediaspeler naar een computer of mobiel apparaat worden gedownload. Houd er rekening mee dat u, naast het wijzigen van de instellingen van uw browser, mogelijk aanvullende stappen moet ondernemen om lokaal gedeelde objecten en soortgelijke technologieën te weigeren of uit te schakelen. Lokaal gedeelde objecten kunnen bijvoorbeeld worden geregeld via de instructies op de Adobe’s Setting Manager page (instellingsbeheerpagina Adobe). Als u ervoor kiest om deze technologieën te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen, kan een deel van de functionaliteit van de Diensten niet langer voor u beschikbaar zijn.

Gevoelige persoonsgegevens

BioMarin zal normaal gesproken geen gevoelige persoonsgegevens ontvangen via zijn website. Deze wordt door BioMarin gedefinieerd als:

 • Demografische gegevens (bijv. geslacht, ras, huidskleur, etnische of nationale afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijke vervolging); en
 • Medische gegevens

Als u ervoor kiest om ons gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, zal BioMarin de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om deze gegevens te beveiligen. BioMarin vereist uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Diensten voor sociale netwerken

BioMarin heeft samengewerkt met bepaalde externe providers van sociale media om u hun sociale-netwerkdiensten aan te bieden via onze Diensten. U kunt bijvoorbeeld externe sociale netwerkdiensten gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook en Twitter, om informatie over uw ervaring op onze Diensten te delen met uw vrienden en volgers op die sociale-netwerkdiensten. Deze sociale-netwerkdiensten kunnen mogelijk informatie over u verzamelen, inclusief over uw activiteiten op onze Diensten. Deze sociale-netwerkdiensten van derden kunnen uw vrienden ook informeren, zowel op onze Diensten als op de sociale-netwerkdiensten zelf, dat u een gebruiker van onze Diensten bent of over uw gebruik van onze Diensten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en hun eigen privacybeleid. Als u ervoor kiest toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van externe sociale netwerkdiensten, kunnen we informatie over u ontvangen die u openbaar beschikbaar hebt gesteld voor die sociale netwerkdiensten, inclusief informatie over uw contacten op die sociale netwerkdiensten.

Veiligheid en bewaring

We passen redelijke beveiligingsprocedures toe om u te helpen beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie die u via de Diensten verstrekt. Van geen enkele gegevensoverdracht via het internet of opgeslagen op een server kan echter worden gegarandeerd dat deze voor 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan kunnen we, hoewel we ernaar streven om uw informatie en privacy te beschermen, de veiligheid van alle informatie die u openbaar maakt of aan ons online overdraagt, niet garanderen of waarborgen en kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de diefstal, vernietiging of onbedoelde openbaarmaking van uw informatie. In het geval dat wij van mening zijn dat de veiligheid van uw gegevens in het gedrang kan zijn gekomen, zullen wij ernaar streven u hier zo snel mogelijk, waaronder per e-mail, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, van op de hoogte te stellen.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van uw account en voor elke toegang tot of gebruik van de Diensten met behulp van uw wachtwoord, al dan niet door u geautoriseerd. Informeer ons onmiddellijk over elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of van elke andere inbreuk op de beveiliging.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

Privacy van kinderen

BioMarin respecteert de privacy van kinderen, en we doen er alles aan om te voldoen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de van toepassing zijnde lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De Diensten verzamelen, gebruiken of onthullen geen persoonsgegevens van kinderen zonder voorafgaande toestemming van de ouders.

Als u vragen hebt over onze informatiepraktijken met betrekking tot kinderen, neem dan contact met ons op via het Data Subject Request Form (aanvraagformulier), zie de link onder "Uw rechten inzake persoonsgegevens"

Internationale overdrachten

BioMarin, dat als een wereldwijde entiteit opereert, is verplicht om persoonsgegevens te verwerken en over te dragen binnen de BioMarin-bedrijven. Sommige van deze overdrachten kunnen buiten de EER plaatsvinden, naar landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EER, naar de VS en elders. Bij de overdracht kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan externe dienstverleners buiten de EER. Ongeacht of de overdracht aan een derde of binnen de BioMarin-groep plaatsvindt, zullen passende waarborgen worden toegepast zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door de EU goedgekeurde "standaardcontractbepalingen" om ervoor te zorgen dat alle overgedragen persoonsgegevens beschermd en veilig blijven.

Links naar inhoud van derden

Voor het gemak van onze bezoekers, kunnen de Diensten doorlinken naar een aantal websites, diensten en andere inhoud die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden. Deze derden opereren onafhankelijk van ons en wij hebben geen controle over hun privacybeleid. Dergelijke links houden geen goedkeuring door BioMarin in van de inhoud of de daarmee verbonden personen of entiteiten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op inhoud van derden. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen van de derden aan wie u informatie verstrekt.

Uw rechten inzake persoonsgegevens

U heb bepaalde rechten op de persoonsgegevens die BioMarin over u heeft. Onder voorbehoud van bepaalde wettelijke beperkingen, omvatten deze rechten onder meer het volgende:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens plus aanvullende meta-informatie zoals de oorsprong van dergelijke gegevens, de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en overgedragen en de ontvangers van dergelijke gegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen (recht op vergetelheid);
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om uw gegevens in bepaalde gevallen aan u of aan een derde te laten retourneren;
 • Het recht van bezwaar wanneer BioMarin zich beroept op zijn gerechtvaardigde belangen zoals hierboven uitgelegd; en
 • Het recht om te allen tijde de toestemming in te trekken
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (BioMarin voert geen van beide praktijken uit)

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door contact met ons op te nemen (zie de contactgegevens hieronder) of door hier het Data Subject Request Form (aanvraagformulier) in te vullen.

U hebt ook de mogelijkheid om uw e-mailadres uit onze database te laten verwijderen telkens wanneer u een geautomatiseerde e-mail ontvangt, door op de afmeldingslink te klikken.

BioMarin zal uw verzoek beoordelen in overeenstemming met zijn Data Subject Rights Request Procedure (procedure m.b.t. aanvragen van betrokkenen), met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en uitzonderingen, en zal binnen de relevante wettelijke termijnen reageren.

Beleidsupdates

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien wanneer we nieuwe functies en diensten toevoegen, wanneer de wetgeving verandert en wanneer de beste praktijken op het gebied van privacy en beveiliging in de sector zich verder ontwikkelen. We tonen een ingangsdatum voor het beleid in de linkerbovenhoek van deze Privacyverklaring, zodat u gemakkelijker kunt zien wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in deze Privacyverklaring met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens, zullen we dit vooraf melden via de Diensten. Kleine wijzigingen of veranderingen die geen significante invloed hebben op individuele privacybelangen, kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Contactgegevens of klachten

Als u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming door BioMarin zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. De belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor BioMarin in Europa is de Commissie voor gegevensbescherming (zie www.dataprotection.ie).

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze European Affiliate Data Protection Officer (gegevensbeschermingsfunctionaris voor gelieerde bedrijven in Europa):

Nicola Fowler
EUMEAPrivacyEnquiries@Bmrn.com
6TH Floor
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ierland
Tel + 353 1 479 4300

Start typing and press Enter to search